Direct contact? Bel: 070 - 222 30 00

Home > Afspraak maken

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Dit kan telefonisch op 070-2223000. Om redenen van privacy en planning worden er geen afspraken gemaakt aan de balie. Wij vragen uw begrip hiervoor.

MijnGezondheid.net
U kunt online een afspraak maken voor een consult, een afspraak bij de assistente of bloedafname via MijnGezondheid.net.
Naar MijnGezondheid.net

 

De spreekuren beginnen om 8.00 uur, uitsluitend op afspraak. Een consult duurt 15 minuten. Als u meer tijd nodig heeft of als u met meerdere personen komt, verzoeken wij u dit te melden bij de assistente.

Triage door de assistente

Wat is triage?

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts, informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage.

Wat is het doel van triage?

Triage zorgt ervoor dat u de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.
Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

  • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand geholpen moet worden.
  • Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een
    (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
  • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In ons gezondheidscentrum zijn meerdere hulpverleners
    werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

Speciale training

De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen die de doktersassistente op basis van protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Deze adviezen worden altijd nabesproken met uw huisarts.