Direct contact? Bel: 070 - 222 30 00

Home > Huisartsenpraktijk > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De antwoorden op de vragen die het meest aan de huisarts worden gesteld hebben we voor u op een rijtje gezet. Misschien staat uw vraag er ook bij. Klik op de vraag voor het bijbehorende antwoord.

Hoe kom ik aan een verwijzing?

Een verwijsbrief wordt uitgeschreven door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt, zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan.

Hoe lever ik urine in?

Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Urinemonsters kunt u inleveren bij de balie in de ochtenduren.

De urine mag maximaal 2 uur in de koelkast bewaard worden.

U bewaart uw urinemonster in een potje, dat u kunt kopen bij de apotheek of drogist. Zet duidelijk uw naam en geboortedatum op het urinemonster. 

U wordt dezelfde dag door de assistente gebeld voor de uitslag.

Kan ik van huisarts veranderen?

U bent vrij in het kiezen van een huisarts. Allereerst dient u zich bij uw vorige huisarts uit te schrijven, voordat u zich kan inschrijven bij uw nieuwe huisarts. In de praktijk zal het echter niet altijd mogelijk zijn. Een huisarts heeft als regel dat hij in een spoedgeval binnen 15 minuten bij u moet zijn. Als u te ver weg woont dan geeft dit problemen. In dunbevolkte gebieden kunt u daarom op 1 huisarts aangewezen zijn. Huisartsen kunnen ook hun praktijk gesloten hebben voor nieuwe patiënten omdat ze vol zijn.

Ik wil graag een gezondheidsverklaring. Kan mijn arts die geven?

De KNMG heeft als standpunt dat uw huisarts geen verklaringen afgeeft waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeer vergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Wilsverklaring

Het is verstandig om op een vroeg moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen in de laatste levensfase. Nadenken over het levenseinde is confronterend, maar blijkt een gunstig effect te hebben op de zorg in deze belangrijke periode. Het is belangrijk om deze wensen dan ook tijdig vast te leggen.

Een van de onderdelen van een wilsverklaring is een niet-reanimatie verklaring. Voor meer informatie hierover kijk op de website www.thuisarts.nl en zoek onder reanimatie of levenseinde. Een wilsverklaring “beschermt” niet alleen tegen nutteloos en niet zelden leed toevoegend medisch handelen. Misschien nog belangrijker is dat ze werkt als gangmaker van het proces van reflectie op en acceptatie van het naderende levenseinde.
Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts en/of praktijkondersteuner Ouderenzorg.

De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier.