Direct contact? Bel: 070 - 222 30 00

Home > Nieuws > Vertrek dokter Van Aken

Vertrek dokter Van Aken

Beste patiënten,

In de afgelopen tien jaar stopten bijna 500 huisartsen onder de 50 jaar met hun vak. De redenen om te stoppen zijn divers maar komen samengevat neer op het gevoel te zijn verworden tot ‘het duizenddingendoekje van de gezondheidszorg’. Met andere woorden: noem een probleem in de zorg en de kans is groot dat de huisarts wordt genoemd als ‘oplossing’ - Artikel Volkskrant 12 april.

Deze en andere berichten heeft u ongetwijfeld de laatste jaren in de media kunnen lezen. Huisartsen zijn eindverantwoordelijk voor veel problemen binnen de zorg, maar hebben vaak niet meer de mogelijkheden om deze op te lossen in verband met het vastlopen van het zorgsysteem.

Helaas heb ook ik, onder andere hierdoor, het plezier in het leidinggeven aan een eigen praktijk verloren.
Per 1 januari 2023 stop ik als praktijkhoudend huisarts.

Ik startte in deze praktijk in 2005 na een associatie met mijn toenmalig collega Beeftink. Een praktijk overnemen doe je voor je werkende leven was mijn gedachte. Wat is er nu mooier dan om met een team fijne en goede collega's zelf een praktijk te organiseren? Dichtbij de mensen in de buurt staan en je patiënten door de jaren heen beter leren kennen? Mijns inziens kun je hierdoor betere zorg organiseren.

Ik geniet inhoudelijk nog steeds van mijn vak, de spreekuurcontacten met de patiënten en het samenwerken met fijne collega’s, maar niet in mijn huidige rol. Ik wil u allen bedanken voor de fijne contacten die ik met u allen gehad heb de afgelopen jaren.

Mijn collega’s dokter Dirkzwager en dokter Siccama zullen werkzaam blijven in deze praktijk en krijgen ondersteuning van 2 nieuwe artsen op de maandagen en donderdagen. Dat zijn dokter de Bruyn Kops en dokter Vroling. De zorg voor u zal bij hen allen in goede handen zijn.

Ik wens u allen een goede gezondheid toe en mogelijk treffen wij elkaar nog in de toekomst!

Met vriendelijke groet,
Pepijn van Aken

Graag attendeer ik u op het bestaan van Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve, die zich inzet voor verlichting van eenzaamheid en armoede in de buurt. Medisch Centrum Loudon draagt deze stichting een warm hart toe. Benieuwd hoe u kunt helpen? Kijk op Lichtpuntjes van Mariahoeve